Tiberiados bendruomenės dienotvarkė

5.45 val.  Keliamės
6.15 val.  Malda tyloje
7.30 val.  Rytmetinė malda
8.00 val.  Pusryčiai
8.30 val.  Biblijos skaitymas (Lectio divina)
9.30 val.  Darbas
12.00 val. Dieninė malda
12.20 val. Pietūs
14.00 val. Darbas
17.00 val. Šv. Mišios (išskyrus pirm. 18.30 val., sekm. 11.00 val.)
18.00 val. Dvasinis skaitymas
19.00 val. Adoracija
19.30 val. Vakarienė
21.00 val. Naktinė malda

Pirmadienis yra dykumos diena. Nėra pamaldų koplyčioje.
Dykumos diena baigiasi Šv. Mišiomis.
Pirmadienį priėmimo nėra.