Bendruomenės kapitula Belgijoje

Naujienos

Rinkimai ir paskyrimai Tiberiados bendruomenėje ! (2021-09-18)

Tiberiados bendruomenė, šiuo metu susirinkusi į Generalinę kapitulą, su džiaugsmu jums praneša, kad Kryžiaus išaukštinimo šventės dieną, rugsėjo 14 d., naujuoju Generaliniu Tarnu išrinktas br. Pranciškus (François) Bourgois. Jo tarnystė truks 4 metus.

Jis pakeis brolį Bartą, kuris baigė savo mandatą. Bendruomenė yra labai dėkinga broliui Bartui už jo tarnystę ir meldžiasi už savo naująjį Generalinį Tarną.

Generalinė kapitula taip pat nusprendė atskirti Generalinio ir vietinio brolio tarno pareigas, nes iki šiol Generalinis brolis tarnas buvo atsakingas ir už vietinę bendruomenę Lavaux-Ste-Anne. Brolis Pranciškus ketveriems metams vietiniu Lavaux-Sainte-Anne namų tarnu paskyrė brolį Bartą.

Seserų bendruomenė taip pat džiaugiasi, kad sesuo Asta, pasibaigus ankstesniam mandatui, buvo iš naujo paskirta ketveriems metams Seserų Tarnaite.

Ačiū visiems mūsų draugams, kurie meldžiasi už mūsų bendruomenę. Mes atsiduodame į Apvaizdos rankas, kad ji nuolatos vestų mūsų bendruomenę. Ypač prašome melstis už mūsų naująjį Generalinį brolį tarną bei vietinius vyresniuosius.