Naujienos

Kviečiame išgyventi Kristaus kančią ir prisikėlimą kartu su Tiberiados bendruomenę:
DIDYSIS KETVIRTADIENIS
- 18.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios
- 20.30 Šventoji valanda
DIDYSIS PENKTADIENIS
- 15.00 Kryžiaus kelias (bus gamtoje, turėti patogią avalynę) 
- 18.00 Kristaus kančios pamaldos
- 21.00 Kryžiaus garbinimas
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
- 21.00 Velyknakčio vigilija
SEKMADIENIS – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
- 11.00 Iškilmingos šv. Mišios