Bendruomenės kalendorius

Liepa

 

- Ant. 3 d.

- Treč. 4-8 d.

- Šešt. 7-13 d.

- Sekm. 15 d.

- Pirm. 23-29 d.

- Pirm. 23-29 d.

Grupė vaikų iš Rokiškio

Šeimų stovykla

Skautai iš Prancūzijos

Padėkos šv. Mišios už br. Pranciškų ir br. Ivaną

Pjūties vaikų vasaros stovykla

Paauglių dviračių žygis

Rugpjūtis

 

- Sekm. 5-15 d.

- Šešt. 11-15 d.

- Treč. 15 d.

- Šešt. 25 d.

Šv. Damijono jaunimas iš Belgijos

Tarptautinė jaunimo stovykla

Padėkos šv. Mišios už ses. Austėjos įžadus

Šv. Kazimiero ordino komtūrijos nariai

Rugsėjis

 

- Sekm. 2-9 d.

- Treč. 19-25 d.

Bendruomenės rekolekcijos

Broliai ir seserys iš Belgijos Popiežiaus sutikimui