Bendruomenės kalendorius

Sausis

 

- Penk. 28-01 d.

- Ant. 1-2 d.

- Pirm. 21-24 d.

Naujųjų Metų stovykla jaunimui

Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)

Bendruomenės rekolekcijos Belgijoje

Vasaris

 

- Penk. 1-3 d.

- Šešt. 2-3 d.

- Antr. 5-7 d.

- Treč. 9-10 d.

- Šešt. 13-14 d.

- Penk. 15-17 d.

- Pirm. 18-24 d.

- Treč. 28-01 d.

Studentės iš Asumpcioniščių bendruomenės

Pasvalio Alfa kurso jaunimas

Kauno šv. Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai

Pal. T. Matulionio gimnazijos mokiniai

Pjūties vaikų žiemos savaitgalis

Vaikinų savaitgalis

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Pal. T. Matulionio gimnazijos mokiniai

Kovas

 

- Šešt. 2-3 d.

- Penk. 8-10 d.

- Penk. 15-17 d.

- Sekm. 17-31 d.

- Penk. 22-24 d.

- Pirm. 25-31 d.

Paauglių savaitgalis

Vilniaus Katedros parapija

Utenos Alfa kursas ir šeimos iš Vilniaus

Brolis Bartas Lietuvoje

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis "Mylėti tiesoje"

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)