Bendruomenės kalendorius

Kovas

 

- Šešt. 2-3 d.

- Penk. 8-10 d.

- Treč. 13-15 d.

- Penk. 15-17 d.

- Sekm. 17-31 d.

- Penk. 22-24 d.

- Pirm. 25-31 d.

- Šešt. 30 d.

Paauglių savaitgalis ir Dominikonų parapijiečiai

Vilniaus Katedros parapija

Biblijos sesija apie Jobo knygą

Utenos Alfa kursas ir šeimos iš Vilniaus

Brolis Bartas Lietuvoje

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis "Mylėti tiesoje"

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Vienuolių simpoziumas Vilniuje

Balandis

 

- Treč. 3-5 d.

- Penk. 5 d.

- Penk. 5-7 d.

- Pirm. 8-12 d.

- Penk. 12 d.

- Penk. 12-14 d.

- Ketv. 18-21 d.

- Pirm. 22-28 d.

Betzatos ir Lobių dirbtuvių bendruomenės

Jaunimo grupė su ses. Vitalija

Vilniaus Kalvarijų parapija

Anoniminių alkoholikų stovykla

Jaunimo grupė su ses. Vitalija

Vyrų žygis ir Šv. Jonų parapija

Velykų stovykla

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Gegužė

 

- Treč. 1 d.

- Penk. 3-5 d.

- Sekm. 5 d.

- Ketv. 9-10 d.

- Šešt. 11-12 d.

- Pirm. 13-19 d.

- Ketv. 23-24 d.

- Šešt. 25-26 d.

- Pirm. 27-3 d.

- Treč. 29 d.

Tiberiados šeimų diena Kaune

Mokiniai iš Radviliškio

Tiberiados 40 metų jubiliejus, mišios 11 val.

Šv. Juozapo mokykla

Paauglių savaitgalis

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Šv. Juozapo mokykla

Pjūties vaikų savaitgalis

Misija Varšuvoje

Valdorfo Žalioji mokykla