Linkėjimai nuo brolių Ivano ir Vido iš Kanados

Naujienos

Broliai siūlo galimybę kasdien dalyvauti Naktinėje maldoje realiu laiku (tiesiogiai) šioje svetainėje.
Kiekvieną dieną, 21 val., išskyrus sekmadienius. 

 


Baltriškių dienoraštis.

Kovo 29 d. 

Mieli draugai, šiandien skaitėme Evangelijoje, kad Jėzaus mylimas Lozorius serga, tačiau jo liga ne mirčiai, bet Dievo garbei. Vis dėlto Jėzaus – vėlus, tad Lozorius nevengia kapo. Ką gi Jėzus turėjo omeny? Suprantame tik Evangelijos pabaigoje, ir gal labiau Velykų šviesoje. Kaip Kristus neapleido Lozoriaus šeimos ir pranoko savo artimųjų lūkesčius, Prisikėlusysis mūsų neapleidžia. Nuristi akmenį, atidaryti duris, tai yra mūsų reikalas. Jo tvirtai laukime susikaupime, viltyje...

Iki Velykų siūlome du dalykus: pirma kviečiame išpažinties ar pokalbio norinčius mums rašyti el. būdu, kad suderintume laiką. Antra tuos, kurie būtų norėję dalyvauti velykiniose pamaldose, raginame atsiųsti el. būdu nuotrauką. Ją atspausdinsime ir kabinsime ant suolų Velykų nakčiai. Mokytojas čia ir šaukia tave.   (daugiau)


 

40 metų Tiberiados bendruomenė

Knyga skirta Tiberiados bendruomenės įkūrimo sukakčiai paminėti.
Joje rasite bendruomenės brolių ir seserų liudijimus apie savo pašaukimą
ir smagias istorijas,
taip pat Lietuvoje padėjusių įsikurti dvasininkų,
šeimų, savanorių mintis.

"Skaitydami šią knygelę, tarsi persikeliame į šv. Pranciškaus Asyžiečio laikus. Visur mus supa kūrinija, gamta, asilėliai, avelės, balandėliai, išreikšdami paprastumo dvasią ir drauge kviesdami šlovinti Kūrėją Dievą."
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis