Šv. Damijono jaunimo namai

Krykštauk ir džiaukis, Siono dukterie!

Juk štai ateinu gyventi tarp jūsų,. – tai Viešpaties žodis.“ (Zch 2,14)

Šv. Damijono namai – tai džiaugsminga vieta, kurioje turime galimybę augti bendruomenėje, bendrystėje su Dievu, tarpusavio meilėje ir paprastume.