Jaunimo stovyklos ir piligriminės kelionės

« visos nuotraukos

Broliai organizuoja stovyklas, žygius, piligrimines keliones 16-30 metų jaunimui. Stengiasi juos atgręžti į Dievą ir padėti pažinti amžinai jauną Bažnyčią. Padėti gimti apaštalams: palydėti, kad jie taptų veiklūs pjūties darbininkai dideliame Bažnyčios lauke. Suteikti jaunuoliams paprastą, bet gilų mokymą, kad jie patys galėtų jį perteikti ir taip taptų evangelizuotojais, kuriais būti yra pašaukti visi pakrikštytieji.