STOVYKLOS ŠEIMOMS

Šeimų stovykla liepos 2-6 d. 2021

„Kas mano artimas“

 • Kas yra mano artimas ? br. Pranciškus

 • Atleidimas, gyvenimo kelias mano šeimai br. Egidijus

 • Mylėti nesinaudojant kitu ses. Dalia

 • Vyrų krizės br. Frederikas ir Alvydas Juravičius

 

Šeimų stovykla liepos 3-6 d. 2020

„Biblijos veikėjai“

 • Homilija kard. A. J. Bačkis

 • Jokūbas ir Ezavas, nuo varžybų iki erdvės br. Ivanas

 • Keli asmeninės Dievo patirties biblijoje aspektai br. Mišelis

 • Liuteronų žvilgsnis į šeimą vysk. Mindaugas ir Vilma Sabučiai

 • Kaip bendrauti be smurto Ieva Venskevičiūtė

 • Šeimos malda Loreta Juravičienė

 

Šeimų adventinis savaitgalis lapkričio 29 d. - gruodžio 1 d. 2019

 • Visi esame svetimi, Dievas yra svetingumo šaltinis“ br. Frederikas

 • Kaip priimti kitą ir kitokį: ar įmanoma taika tarp religijų ir kultūrų“ Indrė Klimkaitė

  Paskaitoje minimos Mirjam Pressler knygos „Natanas ir jo vaikai“ leidybą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

 

Šeimų stovykla rugpjūčio 14-18 d. 2019

 "„Viešpats telaimina tave ir tavo palikuonis“" (pagal Amoris Laetitia)

 • Homilija kard. A. J. Bačkis

 • Dievo pedagogika br. Ivanas

 • Skirtingų kartų santykiai br. Pranciskus

 • Kaip perduoti tikėjimą savo vaikams? br. Egidijus

 

Bernardinų ir Joanitų vyrų bendruomenės savaitgalis  gruodžio 7-9 d. 2018

 • Būti vyru pagal Dievo širdį (I dalis) br. Ivanas

 • Būti vyru pagal Dievo širdį (II dalis) br. Ivanas

 

Šeimų adventinis savaitgalis  lapkričio 30 d. - gruodžio 2 d. 2018

 • Šv. Juozapas - globėjas tavo šeimai br. Ivanas

 • Advento kelias į Kalėdas br. Jonas

 

"Meilės menas" (pagal Amoris Laetitia) liepos 4-8 d. 2018

 • Atrasti pirmąpradį Dievo planą šeimai kard. A. J. Bačkis

 • Kiekvienoje krizėje glūdi geroji žinia br. Egidijus

 • Meilės ugdymas br. Paskalis