Kas mes tokie?

 

Šiandien Tiberiados brolių ir sesių jau geras tuzinas. Mūsų vienuolinis gyvenimas persismelkęs kontempliacijos ir misijos. Iš maldos bei broliškos bendrystės stengiamės eiti į misiją, kurią daugiausia skiriame jaunimui ir šeimoms. Reguliariai keliaujame po kaimus, mokyklas ir parapijas; ten, kur esame kviečiami.
SEKTI KRISTUMI…

Taip pat lankome šeimas. Dovanoti Bažnyčiai šventų šeimų, yra viena iš svarbiausių mūsų užduočių. Be to, ypač vertiname rankų darbą. Besimokydami siekiame įgyti tvirtą dvasinį pasiruošimą. Pagal pašaukimą ir misijos poreikius, kai kurie broliai, yra pasiruošę tapti kunigais. Įkvepiantis Šv. Pranciškaus pavyzdys ir Šv. Teresėlės kelias, padeda mums gyventi atsidavusiems Apvaizdai.

“TIBERIADOS BENDRUOMENĖS“ PAVADINIMAS

“Šį pavadinimą mane paskatino pasirinkti pasakojimas apie Petrą, žengiantį vandeniu. Man sekti Kristumi- tai kvietimas gyventi Tikėjimu. Gana dažnai tenka gurkštelėti keletą sūraus vandens gurkšnių, bet prisikėlęs Kristus mane vis ištraukia iš jūros gelmių. Apmąstydamas Evangeliją supratau, kiek daug šis ežeras ir jo pakrantės gali papasakoti apie Jėzų: pirmųjų mokinių atsiliepimas į Jo kvietimą sekti paskui Jį, pasitikėjimo Jėzumi liudijimas, kuris miega, valtyje nepaisydamas audros ir atsiliepia į savo brolių išgąstį…”

MUMS BŪDINGA
 
- Dėmesys broliškam gyvenimui, kuris yra atsivertimo vieta, jo kokybei, kad meilė cirkuliuotų taip, kaip ji cirkuliuoja Dieve tarp Švenčiausios Trejybės narių.
- Pasitikėjimas: leistis, kad Evangelija mus darytų paprastesnius.
- Keletas artimo meilės ir nuolankumo suvienytų brolių atveria stebinančias galimybes evangelizuoti. Mes taip pat trokštame nuolankiai atsidėti vienybės tarnybai ten, kur mus siunčia Viešpats.