JAUNIMO STOVYKLOS

Visų Šventųjų savaitgalis spalio 29-31 d. 2021

 • Dievo šventumas: žmogaus šventumo šaltinis br. Ivanas

 

Visų Šventųjų savaitgalis lapkričio 1-3 d. 2019

 • Būti žmogumi ir krikščioniu ekranų pasaulyje br. Ivanas ir br. Egidijus

 

Velykų stovykla balandžio 18-21 d. 2019

 • Jėzau prisimink mane! Ar Jėzus mano Išganytojas? br. Vytautas

 • Laukti trokštant, trokšti laukiant ses. Ieva-Marija

 

Mylėti tiesoje kovo 22-24 d. 2019

 • Vaikino kelias į merginą ir merginos kelias į vaikiną pagal Tobijo knygą br. Bartas

 • Kas yra skaistumas? Kaip juo gyventi? Kokia prasmė jaunuoliams ir poroms? br. Egidijus

 

Naujųjų metų stovykla gruodžio 28-01 d. 2018-2019

 • Šeima Dievo plane br. Egidijus ir br. Ivanas

 • Vaikystė vertybė dvasiškame gyvenime br. Ivanas

 

Visų Šventųjų savaitgalis lapkričio 2-4 d. 2018

 • Šventumas pagal popiežių Pranciškų br. Ivanas ir br. Egidijus

 

Šv. Pranciškaus savaitgalis rugsėjo 28-30 d. 2018

 • Laisvai dovanoju savo gyvenimą (I dalis) br. Ivanas

 • Laisvai dovanoju savo gyvenimą (II dalis) br. Jonas

 • Ištarti taip. Įsipareigoti. Koks kelias mano temperamentui? br. Ivanas

 

"Į pažadėtąją žemę kartu su Abraomu" rugpjūčio 11-15 d. 2018

 • Abraomas - mūsų tėvas tikėjime br. Ivanas

 • Gyventi sandoroje su Viešpačiu kasdien ses. Asta

 • Suprasti savo žmogaus pašaukimą su Abraomu br. Pranciškus

 • Priklausomybė kun. Kęstutis Dvareckas

 • Kaip išmokti maldos džiaugsmo? br. Egidijus

 • Šv. Pranciškus ir pašaukimas į pašvęstąjį gyvenimą br. Pranciškus

 • Tavo kūnas sukūrtas meilei br. Ivanas