1997m. Filipinuose vykstant jaunimo dienoms susipažinome su Niku, jaunu filipiniečiu, kuris vėliau įsipareigojo Tiberiados bendruomenei kaip pasaulietis misionierius. Nuo tada mezgasi vis glaudesni ryšiai su Filipinais ir ypač su Talimo sala, kurioje dabar įsikūrę Šv.Damijono namai. 2011m. balandžio 10d. Nikas įžengė į Tėvo namus, bet Sapang kaime kritęs „grūdas“ jau atnešė ir toliau neša gražių vaisių. Tiberiados bendruomenės drąsinama, Šv.Damijono bendruomenė tęsia šį gražų nuotykį ir misijas (įkurta NVO „Tiberiade community Foundation“). Nedidelė grupė vyresniųjų gyvena kartu su jaunuoliais pagal šv.Pranciškaus ir šv.Teresėles dvasingumą, dienos ritmas paremtas malda, rankų darbu, misijomis, ypatingą dėmesį skiriant salos vystymuisi. Kartu su vietiniais gyventojais, Šv.Damijono komanda vykdo įvairius projektus: išlaiko medicininį centrą, bambukų dirbtuves, remia neturtingus studentus, evangelizuoja.
Tiberiados broliai kasmet važiuoja padrąsinti Šv.Damijono komandos Filipinuose, taip pat reguliariai siunčia jaunuolius ar jaunas šeimas. Šių jaunuolių tikslas – visų pirma dalintis savo gyvenimu su mūsų broliais ir sesėmis filipiniečiais, būti prisikėlusio Kristaus liudininkais, patarnauti bendruomenei pagal savo turimus talentus (pagrindinės sritys – medicina, inžinerija ar kt.). Sutikti Kristų kituose, ypač vargo, skurdo, ligų prispaustuose žmonėse ir būti Jo meilės liudininkais – štai šios misijos širdis.

VIETA

Sapang – nedidelis, ~5 tūkst. gyventojų turintis žvejų kaimelis, įsikūręs Talimo saloje (izoliuota, itin varginga sala, ~40 tūkst. gyventojų), netoli Manilos. Vietiniai žmonės gyvena iš žvejybos ir bambukų dirbinių. Kaimas yra pasiekiamas laivu. Horizonte nematyti nei vieno automobilio!

DVASINĖ IR SOCIALINĖ MISIJA

Mes negalime likti abejingi skurdui, kai skelbiame prisikėlusį Kristų. Jėzus mums sako: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiujų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25,40). Bendruomenei svarbūs tiek dvasiniai, tiek materialiniai saloje gyvenančių žmonių socialiniai-ekonominiai poreikiai. Pagrindinės NVO „TIBERIADE COMMUNITY FOUNDATION“ sritys:

EVANGELIZACIJA

-    Šv.Damijono maldos grupės – tai Talim saloje, taip pat lūšnynuose, Maniloje įkurtos maldos vietos, kur jaunuoliai gali kartu gyventi Jėzaus meilės patirtį, dalintis, stiprinti ir augti tikėjime. Tai būdas atrasti gyvą Jėzų jų gyvenimo širdyje, nesvarbu kur jie bebūtų, ar lūšnynuose, ar Talimo salos kalnuose.
-    Keletą kartų per metus Šv.Damijono bendruomenės komanda išvyksta evangelizacijai į mūsų vyskupijoje (Antipolo) kalnuose įsikūrusią izoliuotą vietovę Layban, tam, kad susitiktų ir pasidalintų Evangelijos džiaugsmu su vietinėmis bendruomenėmis, vaikais.
-    Kiekvienais metais vyresniųjų grupė, taip pat šv.Damijono grupės nariai, kartu su Br.Emanueliu gyvena stiprų rekolekcijų laiką, atnaujindami savo įsipareigojimą sekti Kristumi.

SVEIKATA

-    Medicininė pagalba, prieinama visiems : įkurtas Šv.Damijono medicinos centras ir vaistinė « SanDamiano clinic »;
-    Mitybos programa: rūpinamąsi išsekusiais, turinčiais mitybos problemų (dažniausiai dėl skurdo esant nepilnaverčiam racionui) vaikais;
-    Atliekų prevencijos programa: apsaugoti gamtą ir kovoti su šiukšlių deginimu, mokyti rūšiuoti, tinkamai tvarkyti atliekas, tokiu būdu užkertant kelią oro ir vandens taršai, sąlygojančiai daugelio ligų pasireiškimą.

 

ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

-    Dovanoti ateitį jaunuoliams, jiems skiriant studijų stipendijas bei dvasinę formaciją ;
-    Drąsinti skaityti, mokytis Sapang kaimelyje įkurtoje bibliotekoje ;
-    Moksleiviams, studentams padėti tęsti studijas, atlikti mokykloje skirtas užduotis ;
-    Pasiruošimo aukštųjų mokyklų studijoms programa – CDP, « College Discernement Program ».
Stipendijų programa yra viena pirmųjų programų, pradėtų Tiberiados bendruomenės fondo Filipinuose. Kiekvienais metais, atsižvelgiant į tai, kiek aukų gauname, finansuojame apie 30 stipendininkų, bendradarbiaudami kartu su organizacija „Mekongo vaikai“. Stipendijos suteikiamos pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams, bei universitetų, koledžų studentams. Šių stipendijų tikslas - suteikti jaunuoliams ir vaikams, kilusiems iš nepasiturinčių šeimų, galimybę pabaigti vidurinę mokyklą ir įstoti į koledžą ar universitetą. Pabaigę studijas jie bus pajėgūs susirasti darbą ir tokiu būdu padėti savo šeimai, kai kuriais atvejais sumokėti už savo jaunesnių brolių ir seserų mokslą. Jaunuoliai, norintys dalyvauti šioje stipendijų programoje, turi dalyvauti CDP programoje, kuri trunka 2 –3 metus ir padeda pasiruošti studijoms. Pirmais metais jaunuoliai dalyvauja bendruomenės veikloje nepilną darbo dieną: jie ateina į šv.Damijono namus melstis, atlikti įvairius patarnavimus. Šie paruošiamieji metai padeda nustatyti, kokio tipo studijos tiktų studentui ir taip pat jį formuoja, tiek dvasiškai, tiek intelektualiai. Būdami bendruomenėje, jie įgauna brandumo, išmoksta gerbti kasdienę dienotvarkę, dirbti virtuvėje, darže ir tokiu būdu mokosi padėti kitiems. Tokia veikla yra labai svarbi ir naudinga šių jaunų žmonių tolimesnei ateičiai. Antrus ir trečius metus jie studijuoja koledže ar universitete. Jaunuoliai turi galimybę gyventi Šv.Damijono studentų namuose, kurie yra įkurti ir mieste. Ši programa jau išaugino daug gražių žmonių ir yra didžiulė viltis salos gyventojams.

PROFESINĖ FORMACIJA

-    Suteikiamas darbas dvidešimčiai jaunuolių, kurie neturi galimybių baigti mokyklos, ir kurie dirbdami orų rankų darbą Šv.Juozapo bambukų dirbtuvėse, gali užtikrinti savo šeimos pragyvenimą.

-